Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2017/2018

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2017/2018

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 9. 5. 2017 a 10. 5.2017 v čase od 14.30 hod       do 16.30 hod .

 

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

 

  • v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)
  • v dňoch od 15. 5. 2017 do 19.5.2017 ( podľa priloženého harmonogramu)
  • v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

 

Harmonogram prijímania žiadostí do jednotlivých materských škôl:

       streda – 17.5.2017 pre:

MŠ Nábrežie mládeže 7

MŠ Topoľová 6

MŠ Štiavnická 1

MŠ Za Humnami 28             

MŠ Ľudovíta Okánika 6

MŠ Okružná 1, Janíkovce

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

v MŠ Nábrežie mládeže:  trieda pre deti s mentálnym postihnutím,

v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,

v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.

 

Formulár žiadostije zverejnený na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise:

  • v jednotlivých  materských školách, webové sídlo materských škôlwww.msnitra.org,
  • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

            e- mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .