Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

MŠ zatvorená do 29.1.2021

MŠ Okružná 1 je zatvorená do 29.1.2021


Prevádzka MŠ od 11.1.2021

Naša materská škola bude mať od 11.1.2021 prerušenú prevádzku až do odvolania!!!

O ďalšom postupe Vás budeme informovať, preto priebežne sledujte webovú stránku školy.

Mgr. Dana VincováOZNAM - Školné

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje: dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním na 20,00 €.

Prosíme rodičov, aby si upravili trvalé príkazy v banke ak platili doteraz inú vyššiu sumu.

Školné (suma 20,00 €) je pre všetky deti rovnaké, predškoláci neplatia!!!

Rodičia, ktorí vedia, že ich dieťa v januári nenastúpi do MŠ, nech školné neplatia. Ak už školné uhradili, bude im prenesené do ďalšieho mesiaca.

Platné od 01.01.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry


Dôležitý oznam

Do MŠ od 11.1.2021 bude môcť byť umiestnené dieťa, ktorého obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a potrebujú nutne umiestniť dieťa do zariadenia!!!!!

- zamestnanci orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry,
- zdravotných pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve,
- zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Na základe zistených počtov detí zriaďovateľ rozhodne o ďalšom postupe a umiestnení dieťaťa do zariadenia.

Rodičia sa vyjadria najneskôr do 6.1.2021 do 12:00 hod na e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Poprosíme aj negatívne vyjadrenie poslať na horeuvedený e-mail.

Uvedú meno dieťaťa, a miesto výkonu práce zamestnávateľa oboch rodičov, telefonický kontakt.

Prosíme rodičov, aby sa vedeli preukázať potvrdením od zamestnávateľa.

Ďakujeme.


OZNAM - Údaje pre sociálnu poisťovňu

Materská škola na konci každého mesiaca posiela údaje do sociálnej poisťovne o deťoch, ktoré nenavštevovali v danom mesiaci MŠ.

Žiadame rodičov, ktorí si budú čerpať na svoje dieťa OČR v danom mesiaci, aby doniesli potvrdenie od lekára kedy bolo dieťa neprítomné v MŠ najneskôr do posledného dňa v danom mesiaci.

Na základe tohto dokladu budú na konci každého mesiaca takéto detí vykazované do sociálnej poisťovne, že nenavštevovali v danom období materskú školu.

Bez dokladu od lekára  nebudú deti evidované v zoznamoch, ktoré sa odosielajú do sociálnej poisťovne.
 


Mgr. Dana Vincová
riaditeľka MŠ