Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

v dňoch: 4. 5. a 5. 5. 2021


spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

Čítať ďalej: Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Organizačné pokyny k nástupu detí do MŠ od 1.3.2021

- Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým (alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená karanténa.
- Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
- Je potrebné dodržiavať R-O-R (rúško, odstup, ruky).
- V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami, deti majú rúška odporúčané.
- Dieťa musí mať rúško v uzatvorenom vrecku v skrinke, označené menom.
- Pri vstupe do budovy si rodič vydezinfikuje ruky sebe aj dieťaťu, dieťaťu sa odmeria teplota až potom vstupuje do šatne. Prezuje dieťa, odloží osobné veci dieťaťa do skrinky.
- Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi a počká, kým vykoná ranný filter dieťaťa.
- Do MŠ môže vodiť a vyzdvihovať dieťa IBA JEDEN zákonný zástupca. Učiteľka preberie dieťa len od zákonného zástupcu!!!
- V šatni môže byť najviac 1rodič + 1 dieťa, ostatní čakajú vonku.
- V interiéri sa zdržiava minimálny čas – 5-7 min. nevyhnutný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.

Zákonný zástupca predkladá pri nástupe

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV - preukazuje sa negatívnym PCR, antigénovým testom nie starším ako 7 dní alebo dokladom o výnimke, ktorá je uvedená vo vyhláške 47 UVZ SR.
- VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA
- MŠ sa zamyká o 8:00 po tomto čase bude pustený do budovy iba rodič, ktorý deň vopred oznámi, že príde neskôr!!! Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou (zápchy na ceste a pod.)
- Prosíme rodičov, ktorí sú na MD, nezamestnaní, vykonávajúci prácu z domu, aby si svoje deti prezvali z MŠ od 14:45 do 15:20 hod. Nakoľko si po tomto čase chodia pre svoje deti rodičia vykonávajúci prácu mimo svojho bydliska. Chceme tak predísť zbytočnému čakaniu a zhromažďovaniu sa v priestoroch a pred vstupom do budovy.
- Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
- Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti, odkiaľ si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
- Neodkladne informuje MŠ o akýchkoľvek príznakoch ochorenia dieťaťa, v prípade ochorenia kontaktuje svojho lekára.
- Ak dieťa nepríde do školy 5 dní po sebe nasledujúce dni, rodič predkladá pri nástupe len Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom, Čestné vyhlásenie rodičov.
- Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

DODRŽIAVAJTE POKYNY ZAMESTNANCOV MŠ!

- usmernenie ministerstva školstva


Oznam - nástup od 8.3.2021

Obratom Vás prosím nahlásiť, či máte záujem o MŠ od 8.3.2021.

Po zistení predbežného počtu detí budeme vedieť, či bude potrebné stanoviť ďalšie kritériá ( predovšetkým na popoludňajší odpočinok v rámci ktorého je potrebné dodržať zvýšené opatrenia, ako je väčšia vzdialenosť medzi lehátkami a tým pádom menej postielok v spálni a tiež aj podľa situácie prítomných učiteliek).

Posudzovanie bude podľa rozhodnutia ministra školstva „PREDNOSTNE“ deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce, resp. home office, následne predškoláci. Bližšie info po zistení počtov detí.

Záujem nahláste triednej učiteľke alebo do mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ďakujeme

Oznam - nástup do MŠ od 1.3.2021

Milí rodičia, obnovenie prevádzky MŠ by malo byť od 1.3.2021 ak sa nezhorší epidemiologická situácia!!!

Do stredy 24.2.2021 do 12:00 hod nahláste, či Vaše dieťa nastúpi/nenastúpi od 1.3.2021 do MŠ nakoľko sa začínajú aj jarné prázdniny a z dôvodu objednávania potravín.

V stredu 24.2.2021 – telefonicky od 9:00 hod do 11:00 hod na t.č. 037/656 11 89.

Žiadame rodičov nech pošlú nasledovné informácie na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo triednej učiteľke do FB skupiny.

Deti, ktoré mali nastúpiť od februára 2021, v prípade záujmu nastupujú na adaptačný proces (od 2 hod denne, postupne podľa adaptácie sa pobyt bude predlžovať).

Ďakujeme
Mgr. Dana Vincová
riaditeľka MŠ