Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

v dňoch: 4. 5. a 5. 5. 2021


spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

Čítať ďalej: Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry