Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

OZNAMY

Organizačné pokyny k nástupu detí do MŠ od 1.3.2021

- Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým (alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená karanténa.
- Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
- Je potrebné dodržiavať R-O-R (rúško, odstup, ruky).
- V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami, deti majú rúška odporúčané.
- Dieťa musí mať rúško v uzatvorenom vrecku v skrinke, označené menom.
- Pri vstupe do budovy si rodič vydezinfikuje ruky sebe aj dieťaťu, dieťaťu sa odmeria teplota až potom vstupuje do šatne. Prezuje dieťa, odloží osobné veci dieťaťa do skrinky.
- Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi a počká, kým vykoná ranný filter dieťaťa.
- Do MŠ môže vodiť a vyzdvihovať dieťa IBA JEDEN zákonný zástupca. Učiteľka preberie dieťa len od zákonného zástupcu!!!
- V šatni môže byť najviac 1rodič + 1 dieťa, ostatní čakajú vonku.
- V interiéri sa zdržiava minimálny čas – 5-7 min. nevyhnutný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.

Zákonný zástupca predkladá pri nástupe

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV - preukazuje sa negatívnym PCR, antigénovým testom nie starším ako 7 dní alebo dokladom o výnimke, ktorá je uvedená vo vyhláške 47 UVZ SR.
- VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA
- MŠ sa zamyká o 8:00 po tomto čase bude pustený do budovy iba rodič, ktorý deň vopred oznámi, že príde neskôr!!! Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou (zápchy na ceste a pod.)
- Prosíme rodičov, ktorí sú na MD, nezamestnaní, vykonávajúci prácu z domu, aby si svoje deti prezvali z MŠ od 14:45 do 15:20 hod. Nakoľko si po tomto čase chodia pre svoje deti rodičia vykonávajúci prácu mimo svojho bydliska. Chceme tak predísť zbytočnému čakaniu a zhromažďovaniu sa v priestoroch a pred vstupom do budovy.
- Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
- Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti, odkiaľ si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
- Neodkladne informuje MŠ o akýchkoľvek príznakoch ochorenia dieťaťa, v prípade ochorenia kontaktuje svojho lekára.
- Ak dieťa nepríde do školy 5 dní po sebe nasledujúce dni, rodič predkladá pri nástupe len Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom, Čestné vyhlásenie rodičov.
- Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

DODRŽIAVAJTE POKYNY ZAMESTNANCOV MŠ!

- usmernenie ministerstva školstva


Oznam - nástup do MŠ od 1.3.2021

Milí rodičia, obnovenie prevádzky MŠ by malo byť od 1.3.2021 ak sa nezhorší epidemiologická situácia!!!

Do stredy 24.2.2021 do 12:00 hod nahláste, či Vaše dieťa nastúpi/nenastúpi od 1.3.2021 do MŠ nakoľko sa začínajú aj jarné prázdniny a z dôvodu objednávania potravín.

V stredu 24.2.2021 – telefonicky od 9:00 hod do 11:00 hod na t.č. 037/656 11 89.

Žiadame rodičov nech pošlú nasledovné informácie na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo triednej učiteľke do FB skupiny.

Deti, ktoré mali nastúpiť od februára 2021, v prípade záujmu nastupujú na adaptačný proces (od 2 hod denne, postupne podľa adaptácie sa pobyt bude predlžovať).

Ďakujeme
Mgr. Dana Vincová
riaditeľka MŠ

OZNAM - Údaje pre sociálnu poisťovňu

Materská škola na konci každého mesiaca posiela údaje do sociálnej poisťovne o deťoch, ktoré nenavštevovali v danom mesiaci MŠ.

Žiadame rodičov, ktorí si budú čerpať na svoje dieťa OČR v danom mesiaci, aby doniesli potvrdenie od lekára kedy bolo dieťa neprítomné v MŠ najneskôr do posledného dňa v danom mesiaci.

Na základe tohto dokladu budú na konci každého mesiaca takéto detí vykazované do sociálnej poisťovne, že nenavštevovali v danom období materskú školu.

Bez dokladu od lekára  nebudú deti evidované v zoznamoch, ktoré sa odosielajú do sociálnej poisťovne.
 


Mgr. Dana Vincová
riaditeľka MŠ
OZNAM - Školné

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje: dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním na 20,00 €.

Prosíme rodičov, aby si upravili trvalé príkazy v banke ak platili doteraz inú vyššiu sumu.

Školné (suma 20,00 €) je pre všetky deti rovnaké, predškoláci neplatia!!!

Rodičia, ktorí vedia, že ich dieťa v januári nenastúpi do MŠ, nech školné neplatia. Ak už školné uhradili, bude im prenesené do ďalšieho mesiaca.

Platné od 01.01.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry