Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

Neplatenie školného


Zároveň vás žiadame, aby ste pozastavili trvalý príkaz pre platbu školného pre nasledujúcu platbu.