Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Naše triedy

Materská škola Okružná 1,  949 07 Nitra

 

Trieda Slniečka

Pani učiteľky:     Eva Golasová

                        Monika Voleková

 

Trieda Lienky

Pani učiteľky:     Mgr. Erika Švecová

                        Mgr. Izabela Titková

 

Trieda Kvetinky

Pani učiteľky:      Bc. Lucia Barbiríková

 Mgr. Martina Mučinová

Trieda Včielky

Pani učiteľky:      Mgr. Iveta Čurgaliová

                         Bc. Karin Pócsiková

 

Trieda Motýle

Pani učiteľky:      Bc. Helena Štefeková

                         Mgr. Dana Vincová