Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Personál

 

PERSONÁLNE OBSADENIE MATERSKEJ  ŠKOLY

 

Pedagogickí zamestnanci:

riaditeľka

Mgr. Dana Vincová

zástupkyňa

Eva Golasová

učiteľka

Bc. Lucia Barbiríková 

učiteľka

Mgr. Iveta Čurgaliová

učiteľka

Mgr. Martina Mučinová

učiteľka Bc. Karin Pócsiková

učiteľka

Bc. Helena Štefeková

učiteľka

Mgr. Erika Švecová

učiteľka

Mgr. Izabela Titková

učiteľka

Monika Voleková

 

Prevádzkoví zamestnanci:

upratovačka

Katarína Tancíková

upratovačka

Magdaléna Nemčeková

upratovačka

Jana Dömöšová

kuchárka

Anna Rosinová

prevádzková pracovníčka

Terézia Vajdová

prevádzková pracovníčka

Katarína Plevková

prevádzková pracovníčka

Hana Barbíriková

vedúca ŠJ

Judita Ravaszová

Kurič – zimná sezóna

Július Maksi