Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

OTVORENIE MŠ OD 1.6.2020 JE V ŠTÁDIU RIEŠENIA SO ZRIAĎOVATEĽOM

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od 1.6. môžu otvoriť MŠ po dohode so zriaďovateľom.

Momentálne riešime so zriaďovateľom všetky potrebné opatrenia, ktoré majú byť a tiež jednotlivé MŠ zisťujú počty detí. Podľa toho rozhodnú, ktoré MŠ sa otvoria. MŠ budú k dispozícii len pre pracujúcich rodičov (oboch), ktorí musia byť prítomní na pracovisku. Rodičia, ktorí sú doma na materskej dovolenke, PN, homeoffice, nebudú môcť nahlásiť dieťa. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie kde pracuje, na akej pracovnej pozícii, s kontaktom na zamestnávateľa. Žiadame všetkých rodičov, aby pristupovali k možnosti nástupu dieťaťa zodpovedne a pokiaľ nepotrebuje dať dieťa do MŠ, uvoľnia tak miesto pre dieťa, ktorého rodičia musia byť na pracovisku.

Opatrenia budú zatiaľ platiť na mesiac jún. Letné mesiace júl a august sa ešte neriešia.

Prevádzka MŠ od 1.6. bude od 6.45 hod. do 15.45 hod., z dôvodu usmernenia ministerstva, že MŠ môžu byť otvorené max 9 hod.

Čestné prehlásenie o pracovnom pomere (DOC, PDF). Toto prehlásenie (vypísané, podpísané) je potrebné poslať naskenované na email MŠ, prípadne osobne vhodiť do poštovej schránky v MŠ, alebo 1.6.2020 ráno odovzdať učiteľke pri odovzdávaní dieťaťa.


Dotazník rodičov deti v MŠ Okružná

Vážení rodičia detí navštevujúcich materskú školu MŠ Okružná, Nitra - Janíkovce,
chceli by sme vás požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka s názvom

Zvládanie karantény počas koronavírusu COVID 19 - s dieťaťom predškolského veku
(kliknutím na názov dotazníka budete presmerovaní na dotazník)


Ďakujeme.

Mesto Nitra spustilo webovú stránku

Mesto Nitra spustilo novú stránku, ktorá má slúžiť učiteľom, rodičom ale aj žiakom.

Tu je link: www.niceedu.sk