Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

OZNAM - predškoláci 2021-2022

Milí rodičia !!!

V školskom roku 2020/2021 dostávali predškoláci dotáciu na stravovanie automaticky.

Dávame Vám do pozornosti nové podmienky pre získanie „Dotácie na stravu budúcich predškolákov“.

V školskom roku 2021/2022 musia rodičia spĺňať určité podmienky, aby si mohli uplatniť nárok na dotáciu na stravu.

Prečítajte si pozorne aj informácie pre žiadateľov!

Ďakujeme.

Prajeme Vám pekné slnečné dni.

Prílohy:
- Dotácie na predškolákov v školskom roku 2021-2022
- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového bonusuZápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

v dňoch: 4. 5. a 5. 5. 2021


spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

Čítať ďalej: Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry