Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Nástup do MŠ od 2.9.2021

Pokyny k nástupu
- nastupujú všetky deti bez obmedzenia, príchod do MŠ od 6:30 hod. – 8:00 hod.
- 8:00 hod sa MŠ uzamyká, vykonáva sa dezinfekcia priestorov šatne, žiadame rodičov o dodržiavanie príchodu do MŠ v uvedený čas!!!
- pri nástupe rodič predloží Vyhlásenie o bezpríznakovosti (je možné si ho vytlačiť z našej stránky, v prípade, ak rodič nemá možnosť, tlačivá budú k dispozícii 1. deň nástupu v šatni - potrebné vyplniť),

- naďalej je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia sprevádzajúca osoba dieťaťa vstupuje do priestorov MŠ s prekrytím úst a nosa(deti bez rúšok) ,

- pri vstupe dezinfikovať ruky, dodržiavať odstup,

- dieťaťu poverený zamestnanec zmeria teplotu, dieťa si umyje ruky mydlom, utrie do papierovej utierky, uteráka

Pokyny pre rodičov, ktorých detičky nastupujú prvýkrát:
- vo vstupnej chodbe sú zverejnené mená detí v jednotlivých triedach,
- pohľadáte si skrinku s menovkou Vášho dieťaťa a uložíte do nej osobné veci dieťaťa,
- vyplníte Vyhlásenie o bezpríznakovosti (ak ste si ho nepriniesli), odovzdáte učiteľke,
- deťom je potrebné do skrinky priniesť hygienické vreckovky, náhradné oblečenie (spodné prádlo, tričko, legíny, tepláky...),
- dievčatám s dlhými vlasmi hrebienok alebo kefu na vlasy (pri celodennej forme výchovy a vzdelávania),
- pyžamká odovzdávate v šatni zamestnancovi MŠ,
- detičky, ktoré budú spávať priniesť nepremokavú podložku na lehátko,
- vstup do jedálne, tried nie je povolený, potrebné zazvoniť.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti (zverejnené v menu -Tlačivá na stiahnutie)

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

UPOZORNENIE

V prípade, ak dieťa nenastúpi 2. septembra (vo štvrtok) do MŠ (ale napr. až od pondelka - 6.9.), je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy v dňoch 30.08. - 31.08.2021 na t.č. 037/656 11 89 v čase od 8:00 do 11:00 hod.

STRAVOVANIE
Nahlasovanie/vyhlasovanie dieťaťa na/zo stravy je výlučne v kompetencii rodiča. Dieťa je potrebné vyhlásiť zo stravy deň vopred do 14:00 hod, v pondelok do 7:15 hod. V prípade, ak dieťa nebude vyhlásené, bude mu započítané stravné za daný deň.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.